OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door de Onderneming. Op de hele website verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze"
naar de Onderneming. De Onderneming biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en
diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden,
voorwaarden, beleid en mededelingen hier vermeld.
Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, gaat u onze "Service" aan en gaat u ermee akkoord
gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief
de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via
hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief zonder beperking
gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren, en/of bijdragers van inhoud zijn.
Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door toegang tot
of gebruik te maken van enig deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Indien u niet
akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u geen toegang krijgen tot de website of
diensten gebruiken. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk
beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan onze winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden.
Service. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze
pagina. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door
updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina
regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van
wijzigingen houdt aanvaarding van deze wijzigingen in.

ARTIKEL 1 - ONLINE WINKEL VOORWAARDEN:

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in
uw staat of provincie van verblijf, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie
en u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen gebruik te laten maken
deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u, bij het gebruik van
de Dienst, enige wet in uw rechtsgebied schenden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard overbrengen.
Een inbreuk op of schending van één van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw
Diensten.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN:

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment aan iedereen om welke reden dan ook service te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (niet inclusief credit card informatie), kan worden overgedragen
onversleuteld kan worden overgedragen en (a) overdrachten over verschillende netwerken met zich meebrengt; en (b) wijzigingen om te voldoen
en aan te passen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Kredietkaartinformatie
wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst of enig contact op de website te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of
anderszins van invloed zijn op deze Voorwaarden.

ARTIKEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN
INFORMATIE:

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze plaats beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of
actueel is. Het materiaal op deze plaats wordt verstrekt voor algemene informatie slechts en zou niet moeten zijn
vertrouwd op of gebruikt als de enige basis voor het maken van beslissingen zonder het raadplegen van primaire, meer

nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen. Elk vertrouwen in het materiaal op
deze site is voor uw eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet
actueel en wordt uitsluitend verstrekt ter referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van
deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord
dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN VAN DE SERVICE EN PRIJZEN:

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor op elk ogenblik de Dienst (of een deel of de inhoud ervan) te wijzigen of stop te zetten
daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving op elk gewenst moment.
Wij zullen niet aansprakelijk zijn aan u of aan om het even welke derde voor om het even welke wijziging, prijsverandering, opschorting
of stopzetting van de Service.

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN:

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze
producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen geretourneerd of geruild worden
volgens ons Retourbeleid.
Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven
producten die in de winkel worden weergegeven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van uw computermonitor
een kleur nauwkeurig zal zijn.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten te beperken aan een
persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij
behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen
van producten of productprijzen zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar
discretie van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elke aanbieding voor een
product of dienst gemaakt op deze site is ongeldig waar verboden.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie, of ander materiaal
gekocht of verkregen door u aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service
worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE:

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, beperken
of annuleren van aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling. Deze beperkingen kunnen
bestellingen omvatten die door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart, en/of bestellingen

die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren
een bestelling, kunnen wij proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mail- en/of factuuradres/telefoonnummer
nummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden
die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.
U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en rekeninginformatie te verstrekken voor alle
aankopen in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie onmiddellijk bij te werken,
met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zodat wij
transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

ARTIKEL 7 - OPTIONELE TOOLS:

Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of
controle of inbreng hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot dergelijke tools "as is" en "as available" verschaffen
zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring.
Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor uw gebruik van optionele tools van derden.
tools.
Elk gebruik door u van optionele tools aangeboden via de site is geheel op uw eigen risico en
discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder
tools worden verstrekt door de relevante derde partij provider(s).
Wij kunnen ook, in de toekomst, nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief, de
release van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan
deze Servicevoorwaarden.

JURIDISCHE INFORMATIE

Identiteit van de verkoper:

Bedrijfseigenaar (UBO): ChaoHui Luo
Bedrijfsnaam: Brand Paradise Limited
Adres bedrijf: ROOM B232, 12/F, BLOCK B, TUEN MUN INDUSTRIAL CENTRE, 2 SAN PING STREET, TUEN MUN, NT
HONG KONG
Bedrijf slicentienummer: 74854055-000-02-23-A
Hierna "het bedrijf" genoemd

Op de markt gebracht door:

Bedrijfsnaam: Brand Paradise Limited
Adres van het bedrijf: ROOM B232, 12/F, BLOCK B, TUEN MUN INDUSTRIAL CENTRE, 2 SAN PING STREET, TUEN MUN, NT
HONG KONG
E-mail: support@brightsport.com


ARTIKEL 8 - LINKS VAN DERDEN:

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materialen bevatten van
derden.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij
garantie en hebben geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig materiaal of website van derden,
of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten
middelen, inhoud, of andere transacties die in verband met websites van derden worden gemaakt.
Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u ze begrijpt
deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over
producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

ARTIKEL 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS:

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor wedstrijden) of zonder een
verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt,
hetzij online, per e-mail, per post, of anderszins (gezamenlijk, "opmerkingen"), gaat u ermee akkoord dat
wij te allen tijde, zonder beperking, opmerkingen die u ons stuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins
gebruiken in elk medium dat u naar ons doorstuurt. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn
verplichting (1) om enig commentaar vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor enig
commentaar; of (3) te reageren op commentaar.
Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die wij naar eigen
naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of
anderszins verwerpelijk of in strijd met de intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten,
handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw
opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of
geen computervirus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze van invloed kan zijn op de werking van de
Dienst of een verwante website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand
anders dan uzelf, of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van opmerkingen.
U bent zelf verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de juistheid daarvan. Wij nemen geen
verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE:

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons Privacybeleid.

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES:

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische
fouten, onnauwkeurigheden of omissies die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties,
aanbiedingen, product verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om te corrigeren
fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren, en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien
informatie in de Dienst of op een verwante website onnauwkeurig is op elk ogenblik zonder voorafgaande
kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend).
Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken
gerelateerde website, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve indien vereist door de wet. Er is geen
gespecificeerde update- of verversingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, moet worden opgevat
om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of
bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK:

Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden om
de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te sporen tot het uitvoeren van of
deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) het schenden van internationale, federale, provinciale of staats
verordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele
eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden,
belasteren, lasteren, kleineren, intimideren, of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid,
religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) het indienen van valse of misleidende
informatie; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code uploaden of verzenden die zal of
gebruikt kan worden op een manier die de functionaliteit of de werking van de Service of van een
gerelateerde website, andere websites, of het Internet; (h) het verzamelen of traceren van persoonlijke informatie van
van anderen; (i) voor spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele
doel; of (k) om de veiligheidskenmerken van de Dienst of een verwante
website, andere websites, of het Internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst te beëindigen
of een verwante website voor het schenden van één van de verboden gebruiken.

ARTIKEL 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken zal zijn,
tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst
nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of
de service op elk moment kunnen annuleren, zonder u daarvan op de hoogte te stellen.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de service geheel voor uw eigen risico is. De
dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan u worden geleverd, worden (tenzij
uitdrukkelijk door ons vermeld) verstrekt "zoals het is" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige
verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle
impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald
doel, duurzaamheid, titel, en niet-inbreuk.
In geen geval zal het Bedrijf, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers
stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enig
directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief,
zonder beperking verloren winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige
soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of
anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten verkregen met behulp van de dienst,
of voor enige andere claim die op enigerlei wijze gerelateerd is aan uw gebruik van de dienst of enig product, inclusief, maar
niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen
als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden, of anderszins
beschikbaar gesteld via de service, zelfs indien op de hoogte gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of
jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of

incidentele schade, in dergelijke staten of rechtsgebieden, zal onze aansprakelijkheid worden beperkt tot de maximale
mate toegestaan door de wet.

ARTIKEL 14 - SCHADELOOSSTELLING:

U gaat ermee akkoord om het Bedrijf en onze moeder-, dochter-,
filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners,
onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief
redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze
Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw overtreding van enige wet of
de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID:

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of
niet afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door
en het niet-afdwingbare deel zal worden geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden.
Service, zal een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle andere
bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING:

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven ook na
de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt
deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze
Diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Indien u, naar ons eigen oordeel, nalaat, of wij vermoeden dat u nalaat, zich te houden aan enige voorwaarde of
bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder
kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging;
en/of kunnen wij u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - GEHELE OVEREENKOMST:

Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden zal niet
geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling inhouden.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot
de Service vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en
regelen uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten,

communicatie en voorstellen, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd tegen de
opstellende partij.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT:

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden
beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Europa.

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN VAN DE SERVICEVOORWAARDEN:

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina.
Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen
van Dienst door het posten van updates en veranderingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze
website periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst
na het plaatsen van wijzigingen aan deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding in van die
wijzigingen.

ARTIKEL 20 - CONTACTINFORMATIE:

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via support@brightsport.com.